Hospitering på Arbeids- og miljømedisinsk seksjon

, 11.03.2019-15.03.2019 , Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Tromsø

 

​I uke 11, fra 11. mars til 15. mars 2019, inviterer vi til hospitering ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN. Tilbudet vil i første omgang omfatte 4 personer og hovedsakelig personell fra BHT. Vi følger «først til mølla»-prinsippet.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN består av en seksjon for Arbeids- og miljømedisin og en seksjon som utgjør Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet. Vi inviterer primært til hospitering ved Arbeids- og miljømedisinsk seksjon, hvor dere vil få møte leger, yrkeshygienikere og ansatte som jobber med psykososialt arbeidsmiljø og forskning. Ved avdelingen utfører vi poliklinisk utredning av pasienter, rådgivning og veiledning til bedriftshelsetjenesten, kartlegginger og instrumentutleie samt en del undervisning og forskning. Under hospitering ved avdelingen vil det være mulighet for å være med på faste aktiviteter i driften som blant annet pasientutredninger, tverrfaglig oppdragsmøte, inntaksmøte for pasienter og internundervisning. Det vil bli anledning til å se instrumentlaben, og det vil kunne settes av tid slik at det blir anledning til å være i møte med leger, yrkeshygienikere, forskere og de som jobber med psykososialt arbeidsmiljø. I disse møtene vil dagsaktuelle tema kunne drøftes, avhengig av de behov som kommer frem.

Vi tror det vil være nyttig og lærerikt å hospitere flere sammen, blant annet vil de ulike utfordringer, problemstillinger og erfaringer en møter i hverdagen kunne drøftes i et bredere fora.

Vi håper på positiv interesse og nysgjerrighet, og ønsker velkommen til avdelingen.

Skulle det vise seg å være stor interesse, vil vi vurdere ny hospitering på et senere tidspunkt.

Mer informasjon om tilbudet eller påmelding til hospitering:
ALLE PLASSER ER NÅ FYLT OPP. Send mail til krister.aune.teigen@unn.no eller randi.kristine.falnes.olsen@unn.no for å vise interesse. Ny hospiteringsuke vurderes satt opp på et senere tidspunkt.

Når og hvor

Dato
11.03.2019-15.03.2019 
Klokkeslett
Sted
E1.427
 
Arrangør

Arbeids- og miljømedisinsk seksjon 
Kontakt
 
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)