Anje Christina Höper

Lege i spesialisering (permisjon)

Telefon: +47 77669387
E-post: anje.christina.hoper@unn.no

Utdanning: Lege, PhD Medisinsk fysiologi

Arbeidsområder:
Pasientarbeid; polikliniske konsultasjoner, utarbeiding av sakkyndighetsrapporter.

Forskning: Prosjektleder for «Arbeidshelse i Nord» som er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet og UNN som har som mål å øke forskning og undervisning på feltet arbeidshelse.

Prosjekt:
Delprosjektleder for «HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltagelse? - kvantitativ vurdering».
Medarbeider på AMAs forskningsgruppe om eksponering i sjømatindustrien.

Lenke til Cristin:
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=56517&la=en&instnr=1902


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)