AVLYST: AMA Kursdager 2020

​På grunn av for få antall påmeldte ser vi oss dessverre nødt til å avlyse årets kursdager, både i Bodø og Tromsø. Beklager!

colourbox.com

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling inviterer til kursdager i februar 2020. 

Tromsø: 24.-25. februar 
Bodø: 26.-27. februar

Tittel:

Ung og dynamisk – gammel og fastlåst?
- Et blikk på yngre og eldre i arbeidslivet
 
Alder og aktivitet i arbeidslivet er ofte gjenstand for diskusjon, og det
finnes utfordringer knyttet både til tidlige og sene faser av arbeidslivet. I
løpet av disse kursdagene ønsker vi å fokusere på arbeid og helse blant
yngre og eldre arbeidstakere – hva er status? Vi skal se nærmere på hvilke
roller yngre og eldre arbeidstakere inntar, hvilke faktorer som er viktige for rekruttering, samt hva det er som kan bidra til årelang kontinuitet og
stabilitet i arbeidslivet. I tillegg skal vi reflektere litt omkring fenomener
som alder, kunnskap og kompetanse – hvordan forholder vi oss til
forutinntatte holdninger, stereotypier og myter?

Program:

DAG 1 – Yngre arbeidstakere
08.00-08.30  Åpning, registrering.
08.30-09.15  Hvilket fenomen er alder?
09.30-10.15  Unge yrkesaktive – hva er status?
10.30-12.00  Juniorpolitikk – hva er det, finnes det? Diskusjon i grupper
12.00-12.45  Lunsj
12.45-13.30  Mangfold og tilrettelegging i arbeidslivet.
13.45-14.30  Hvordan er det å være ny i arbeidslivet?
14.45-15.00  Oppsummering.

DAG 2 – Eldre arbeidstakere
08.30-09.15  Hva er kunnskap? Hva er erfaringskunnskap?
09.30-10.15  Eldre yrkesaktive – hva er status?
10.30-12.00  Seniorpolitikk – hva er det, finnes det? Diskusjon i grupper
12.00-12.45  Lunsj
12.45-13.30  Eldre arbeidstakere og psykisk helse.
13.45.14.30  Kunsten å holde koken? 
14.30-14.45  Oppsummering


Kurset arrangeres med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte deltakere.


Tromsø, som Facebook arrangement

Bodø, som Facebook arrangement


Tilbake til avdelingssiden