AMA Kursdager 2019

​Arbeids- og miljømedisinsk avdeling inviterer til kursdager i februar 2019:

«Et arbeidsliv i endring» er tema, hvor vi vil ha fokus på arbeidsgivers og arbeidstakers utfordringer, helsemessige aspekter og endringer innen eksponering og teknologi.
Vi vil blant annet berøre spørsmål som:
- Hva er endring? Hva er omstilling?
- Hva kreves av fremtidens arbeidsgivere?
- Hvordan skal arbeidslivet forholde seg til at det blir langt flere eldre blant de yrkesaktive?
- Hva med sykefraværet og trenger vi fortsatt målrettede helseundersøkelser?
- Hvordan innvirker ny teknologi på våre arbeidsforhold?
- Hvor ligger svarene for fremtidens arbeidsliv, i de minste bestanddelene – nano?

Sett av dagene 18. og 19. februar for kurs i Tromsø eller 20. og 21. februar for kurs i Bodø. Mer detaljert informasjon om påmelding og program kommer senere.

Vel møtt til lærerike dager og engasjerende diskusjoner!

Lenke til kalender.