Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

På disse sidene har vi nå delt inn avdelingen i Arbeids- og miljømedisinsk poliklinikk, Arbeids- og miljømedisinske tjenester og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet. Slik at mye av det som tidligere lå på våre nettsider er å finne under Arbeids- og miljømedisinske tjenester.  • Pasienter kan henvises til utredning ved poliklinikken dersom det er mistanke om arbeids- eller miljørelatert sykdom. 

  • Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet er et regionalt klinisk behandlingssenter og en regional kompetansetjeneste innenfor fagområdene astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner.

 

Andre stikkord for virksomheten

  • Arbeidsmedisin, miljømedisin, yrkeshygiene, organisatorisk arbeidsmiljø
 


Nyheter fra AMA

Arrangementer

  • AMA Kursdager

    2020: 24.-25. februar i Tromsø, 26.-27. februar i Bodø

  • Miljømedisin

    16.-20.september 2019. Nasjonalt kurs som gir en bred innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske forhold og globalt. Kurset er i regi av Den norske legeforening. Neste kurs settes opp i september 2021.

Ansatte ved Arbeids- og miljømedisinsk seksjon

Ansatte ved RAAO

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)