Sykepleiere lærer seg samvalgsveiledning

Sykepleiere fra syv ulike UNN-avdelinger deltok på kurs i samvalgsveiledning denne uka. Ved å øve på kommunikasjon og samvalgsveiledning vil de styrke pasienter i viktige valgsituasjoner. 

Oversykepleier Kirsti Fosland og kreftsykepleier Charlotte Stanojevic.

Oversykepleier Kirsti Fosland og kreftsykepleier Charlotte Stanojevic. Foto: Samvalgssenteret

Sykepleierne er ofte de som får spørsmålene pasienten glemte, eller kanskje ikke turte å stille i møtet med legen. En stor del av sykepleiernes jobb er å informere og snakke med pasienter. Derfor har nettopp sykepleierne en viktig rolle også når pasienten står overfor beslutninger om behandling, utredning eller oppfølging.

Styrke pasienten i valgsituasjonen
Kreftsykepleier Charlotte Stanojevic er en av kursdeltakerne. Hun møter ofte pasienter som bruker samvalgsverktøyet for prostatakreft. På veiledningskurset fikk hun praktisk trening i hvordan man kan gå gjennom samvalgsverktøy med pasienter, slik at de får støtte i prosessen fram mot en beslutning.

- Mange pasienter tror ikke de har en plass i beslutningsprosessen før de kommer hit. Men det er jo som det blir sagt her – alle er eksperter på sitt eget liv. Det er ingen tvil om at denne metoden styrker pasientrollen, sier hun.

Sikrer kvalitet
Kirsti Fosland er oversykepleier ved Gastrokirurgisk avdeling, og hennes erfaring er at pasientene følger bedre opp når de selv har vært med på beslutninger.

- Kurset er veldig bra. Mye av dette gjør vi allerede, men nå får vi en mer strukturert samtale med pasienten. Det sikrer kvaliteten at alle får de samme spørsmålene og vet hvilket valg de faktisk har, sier hun.

Kurset i samvalgsveiledning ble arrangert av Samvalgssenteret, og kursholder var spesialrådgiver Simone Kienlin og rådgiver Håvard Dahl fra Helse Sør-Øst. Kurset er godkjent av NSF med 6 timer klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Deltakerne var fra Kreftpoliklinikken, Kreftavdelingen, Medisinsk poliklinikk, dagenhet og gastrolab, Gastrokirurgisk avdeling, Poliklinikk for kvinnehelse og kirurgi, Nyremedisinsk seksjon og Brystdiagnostisk senter.

Samvalgssenteret kommer til å holde flere kurs i samvalgsveiledning i 2020.

Fant du det du lette etter?