Samvalgsverktøy gir bedre oversikt ved brystkreftkirurgi

Fjerne bare kreftkulen eller hele brystet? Rekonstruere brystet eller ikke? Nå eller senere? Dette er spørsmål som kvinner med brystkreft i tidlig stadium må ta stilling til – på svært kort tid. 

Norges første samvalgsverktøy for brystkreftkirurgi ble publisert på helsenorge.no i høst. Det gir informasjon om hvilke kirurgiske behandlinger som er aktuelle, og hvilke fordeler og ulemper de har.

- Dette verktøyet dreier seg om å velge mellom alternativer som medisinsk sett er likeverdige, men som kan oppleves svært forskjellig for ulike kvinner. Noen vil bare fjerne hele brystet raskest mulig, mens andre er mer opptatt av å beholde det. Det er avhengig av hva som er viktigst for pasienten, sier seksjonsoverlege og kirurg Marit Helene Hansen ved UNN.

Hun er en av dem som har vært med på å utvikle samvalgsverktøyet i samarbeid med pasienter og fagfolk fra UNN og Helse Sør-Øst.  

Vil styrke pasienten

- Brystkreftpasienter må forholde seg til masse ny informasjon, samtidig som de ofte er i sjokk. Da er det ikke enkelt å ta stilling til veien videre, attpåtil under tidspress. Samvalg styrker pasienten ved å gi bedre oversikt og kontroll i en uoversiktlig situasjon, sier prosjektleder Mirjam Lauritzen ved Samvalgssenteret på UNN.

 Brukermedvirkning i praksis
Forskning viser at pasienter som bruker samvalgsverktøy får mer kunnskap om behandlingsalternativene, føler seg mer informerte og får en klarere bevissthet om egne preferanser og verdier.

- Samvalg er brukermedvirkning i praksis. Vi ser verdien av å spørre pasientene om deres opplevelse og ønsker for videre behandling. Derfor kommer vi på UNN til å bruke brystkreftverktøyet aktivt, og håper resten av landet vil følge etter, sier Hansen.

 Brukertesting viser at pasientene opplever samvalgsverktøyet lett forståelig, nyttig og relevant, og at de ville anbefalt det til andre.

Samvalgsverktøyet er utviklet av Samvalgssenteret ved UNN i samarbeid med pasienter, Brystkreftforeningen, Norsk brystcancergruppe (NBCG), Forening for bryst- og endokrin kirurgi og fagfolk fra UNN, Oslo Universitetssykehus og Sørlandet Sykehus HF. Prosjektet er finansiert av Helse Nord.

Referanser
Stacey D, garé F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, Eden KB, Holmes-Rovner M, Llewellyn-Thomas H, Lyddiatt A, Thomson R, Trevena L. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4.

Fant du det du lette etter?