Samvalgsverktøy for muskelknuter i livmoren

Tre av fire kvinner over 35 år har muskelknuter i livmoren, og for noen påvirker det hverdagen både fysisk og psykisk. Men hva slags behandlinger finnes egentlig, og hvilke konsekvenser har de? Et nytt samvalgsverktøy for muskelknuter i livmoren kan gjøre valget lettere.   

Muskelknuter i livmoren rammer svært mange kvinner. De fleste får ingen merkbare symptomer, men for noen kan tilstanden bli svært plagsom. Mange går i flere år uten å være sikker på hva som er galt, og opplever det som en lettelse å få et navn på plagene: 

- Det å få en diagnose var faktisk veldig bra. Jeg har fått en bekreftelse på at jeg faktisk har et problem, det er ikke noe som jeg bare har innbilt meg, sier Hilde Elofsson.

 

Hun er en av pasientene som deler sine erfaringer i samvalgsverktøyet for muskelknuter i livmoren, som nå er å finne på  Helsenorge

Påvirker hele livet
Samvalgsverktøyet består av tekst og filmer med pasienter og helsepersonell. Målet er å gi pasienter oversikt og kunnskap om de ulike behandlingsmulighetene de har, slik at de kan gjøre et informert valg. Ingard Nilsen er overlege ved Kvinneklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge, og har vært med på å utvikle samvalgsverktøyet:

- Dette er en tilstand som for mange påvirker hele livet, både fysisk og psykisk. De behandlingsmulighetene som finnes har alle god medisinsk effekt, men kan ha svært ulike konsekvenser for den enkelte. Derfor syns vi dette samvalgsverktøyet er så viktig. Det er på høy tid at disse pasientene får muligheten til selv å delta i valg om egen behandling, ut fra egne verdier og preferanser, sier han.  

 

Brukermedvirkning er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven, og en viktig del av dette er retten til å gjøre informerte valg om egen behandling.

  • Samvalgsverktøyet er utviklet av Samvalgssenteret ved UNN i samarbeid med pasienter og klinikere fra Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Innholdet er kvalitetssikret av Norsk gynekologisk forening
  • Forskningsgrunnlaget i samvalgsverktøyet er innhentet av Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Prosjektet er finansiert av Helse Nord


Fant du det du lette etter?