Samvalgsverktøy for Graves-pasienter ute nå

Et helt nytt samvalgsverktøy for Graves sykdom er nå publisert på helsenorge.no. Det vil hjelpe Graves-pasienter å ta informerte valg om egen behandling. 

Endokrinolog Ragnar Joakimsen har vært med på utvikle Graves-verktøyet.

Endokrinolog Ragnar Joakimsen har vært med på utvikle Graves-verktøyet.

Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) lanserer nå Samvalgsverktøy  for Graves' sykdom. Endokrinolog Ragnar Joakimsen har vært sentral i utviklingen av verktøyet, og tror det vil være til hjelp for både pasienter og klinikere i prosessen med å finne best mulig behandlingsmetode:

– Samvalg handler om å ta hensyn til hva som er viktigst for pasienten når det ikke finnes et klart beste alternativ, og dette er ofte tilfelle ved Graves' sykdom. Vi ikke gode nok til å informere om at det finnes alternativer, spesielt hvis vi opplever noen av dem som «dårligere». Vi glemmer også ofte å informere om konsekvensene av ikke å behandle, sier Joakimsen. 

Samvalgsverktøy består av tekst og filmer med pasienter og helsepersonell, og gir kvalitetssikret informasjon om aktuelle behandlinger og hvilke fordeler og ulemper de har.

Pasientene ønsker samvalg
Samvalg er både en holdning og en metode. Målet er at pasienter skal kunne medvirke aktivt i diskusjonen om alternativer, slik at de kan ta et informert valg. Joakimsen har gode erfaringer med samvalg for Graves-pasienter:

– Min opplevelse er at pasientene er takknemlige både for informasjon og diskusjon. Det gjelder spesielt de som får en komplikasjon (recurrens-parese, oftalmopati, hypopara): De var med på valget, de visste om risikoen, og de føler seg ivaretatt, selv om de har hatt uflaks.

Venche Fagereng er leder i Stoffskifteforbundet.

Venche Fagereng er leder i Stoffskifteforbundet.

Leder i Stoffskifteforbundet (STOFO) Venche Fagereng har også tro på at samvalg vil være nyttig for denne pasientgruppen: 

– Jeg har møtt mange med Graves' sykdom som er feilbehandlet og må slite med følgene resten av livet. Det har gjort sterkt inntrykk. Jeg håper samvalgsverktøyet vil bidra til at flere får en behandling de har vært med på å velge, og kan leve godt med, sier hun.

Bred involvering av fagfolk og pasienter
Graves-verktøyet er utviklet i nært samarbeid med både klinikere og pasienter. Faginnholdet er levert av endokrinologer, kirurger og nukleærmedisinere fra UNN, og kvalitetssikret av Endokrinologisk forening. Stoffskifteforbundet (STOFO) har hatt en viktig funksjon i å sjekke at samvalgsverktøyet er relevant fra pasientens perspektiv, og at det stemmer overens med pasientgruppens behov og preferanser. 

Fant du det du lette etter?