Samvalgssenteret

Samvalgssenteret produserer samvalgsverktøy, utvikler e-læringskurs og koordinerer implementering av samvalg i Norge.
Vi jobber med å etablere gode rutiner som kan legge til rette for samvalg i møtet mellom pasient og helsepersonell. Samvalgssenteret avholder den årlige «Samvalgskonferansen».

Samvalg

Mål

Vårt mål er at pasienter skal kunne ta informerte valg – i tråd med egne preferanser, og på grunnlag av kunnskapsbasert informasjon. Vi ønsker at flest mulig medisinske beslutninger skal tas som informerte valg, og at helsetjenesten skal legge til rette for samvalg.

Hva vi gjør

  • Utvikling av samvalgsverktøy
  • Opplæring og undervisning i samvalg: Studenter, helsearbeidere og andre
  • Implementering av samvalg: Koordinere innføring av samvalg i Norge
  • Samvalgskonferansen: Konferanse om samvalg, pasientmedvirkning og helsekommunikasjon i Tromsø juni 2019

Team

Samvalgssenteret består av et interdisiplinært team med bred faglig bakgrunn. Samvalgssenteret eies av UNN HF, er finansiert av Helse Nord RHF og holder til på UNN. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg.
Tove Skjelbakken 
Leder/overlege
telefon 930 48 973
Tove Skjelbakken

 

Steinar Pedersen
Prosjektleder for nasjonal innføring og koordinering/overlege
telefon 970 97 406
Steinar Pedersen

 

Mirjam Lauritzen
Prosjektutvikler/spesialsykepleier
telefon 959 49 739

Mirjam Lauritsen


Solveig Jacobsen
Prosjektutvikler
telefon 957 99 792
Solveig Jacobsen

 

Kirsti Rakkenes
Prosjektutvikler
telefon 930 05 609
Kirsti Rakkenes

 

Anna Klara Måseide
Prosjektutvikler
telefon 975 29 894
Anna Klara Måseide

 

Vegard Sørnes
Prosjektutvikler
telefon 941 19 207 
Vegard Sørnes
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)