Samvalgssenteret

Samvalgssenteret produserer samvalgsverktøy, utvikler e-læringskurs og koordinerer implementering av samvalg i Norge.
Vi jobber med å etablere gode rutiner som kan legge til rette for samvalg i møtet mellom pasient og helsepersonell. Samvalgssenteret avholder den årlige «Samvalgskonferansen».

Samvalg

Mål

Vårt mål er at pasienter skal kunne ta informerte valg – i tråd med egne preferanser, og på grunnlag av kunnskapsbasert informasjon. Vi ønsker at flest mulig medisinske beslutninger skal tas som informerte valg, og at helsetjenesten skal legge til rette for samvalg.

Hva vi gjør

  • Samvalgsverktøy: Utvikling, produksjon og implementering
  • Opplæring og undervisning i samvalg: Studenter, helsearbeidere og andre
  • Implementering av samvalg: Koordinere innføring av samvalg i Norge
  • Samvalgskonferansen: Konferanse om samvalg, pasientmedvirkning og helsekommunikasjon i Tromsø juni 2019

Team

Samvalgssenteret består av et interdisiplinært team med bred faglig bakgrunn. Samvalgssenteret eies av UNN HF, er finansiert av Helse Nord RHF og holder til på UNN. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg.


Tove Skjelbakken 
Prosjektleder
telefon 930 48 973

Steinar Pedersen
Overlege
telefon 970 97 406

Mirjam Lauritzen
Spesialsykepleier/prosjektutvikler
telefon 959 49 739

Solveig Jacobsen
Prosjektutvikler
telefon 957 99 792

Kirsti Rakkenes
Rådgiver
telefon 930 05 609

Anna Klara Måseide
Prosjektutvikler
telefon 975 29 894

Vegard Sørnes
Kommunikasjonsrådgiver
telefon 941 19 207 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)