Samvalgsformidling på programmet

Hva er samvalg, og hvordan lære det bort til andre? Det var tema for ti deltakere som deltok på UNNs første Train-the-trainer-kurs. 

Deltakere på samvalgskurs
Fra venstre: Tove Hauan Løvli, Anne-Jorid Strømholt og Wenche Gressnes. 

Dagen ble blant annet brukt til å se på hva som fremmer eller hemmer samvalg, og det å gjenkjenne god samvalgsadferd hos helsepersonell. Målet er å lære seg å formidle samvalg til kolleger og pasienter. 

Hvor skal kunnskapen brukes?

Kursdeltakerne kommer både fra somatikken og psykisk helse-delen av UNN, med arbeidssted både i Tromsø og Harstad. Hvordan vil de ta med seg lærdommen fra samvalgskurset?

Tove Hauan Løvli og Wenche Gressnes er rådgivere på Lærings- og mestringssenteret i henholdsvis Tromsø og Harstad, og ser en klar nytteverdi opp mot egen hverdag: 

- Vi jobber mye med dette. Brukermedvirkning er noe av det aller viktigste for oss. Vi ønsker at brukerne skal være med i utforming av våre tilbud, slik at det som er viktig for dem kommer fram. Dette kurset virker veldig lovende. Vi har holdt på et par timer og fått en god introduksjon. Jeg syns allerede jeg er mer opplyst nå enn tidligere, sier Tove. 

Kollega Wenche vil ta samvalg inn i kursene til Lærings- og mestringssentrene: 

- I tillegg til pasientkurs har vi jo også helsepedagogiske kurs med deltakere både fra spesialisthelsetjenesten og kommunene. Samvalg er noe vi kan ta inn i disse kursene. Jeg syns det er flott at UNN setter samvalg på dagsordenen! Det at man har med flere typer fagfolk gir også ulike perspektiv, som er veldig nyttig i denne sammenhengen. 

Anne-Jorid Strømholt jobber i koordinerende enhet, hvor medvirkende og informerte pasienter er målet. 

- Jeg har kontakt med alle kommunene som samarbeider med UNN. Der er det
viktig at vi opplyser om samvalg og kan bruke det når vi skal følge pasienten. Samvalg er interessant, og vi vet at det trengs! 

Kurset ble arrangert av Samvalgssenteret i samarbeid med psykolog Lars Mandelkow. 
Fant du det du lette etter?