Samvalg på gynekologisk regionmøte i Nord-Norge

Samvalg sto øverst på programmet da 23 gynekologer og jordmødre var samlet på UNN fredag 29. november. Kvinneklinikken på UNN er godt i gang med å lage samvalgsverktøy for muskelknuter i livmor. 

Tove Skjelbakken og Kirsti Rakkenes diskuterer samvalg med gynekologer fra hele Nord-Norge. Foto: Solveig Jacobsen, Samvalg

Tove Skjelbakken og Kirsti Rakkenes diskuterer samvalg med gynekologer fra hele Nord-Norge. Foto: Solveig Jacobsen, Samvalgssenteret

– Samvalg er viktig, og det er ikke alle som kjenner til det. Jeg tror det er lettere å forstå når man får snakke direkte med dem som jobber med det. 

Det sier Ingard Nilsen, avdelingsleder ved Kvinneklinikken på UNN og sterkt engasjert i temaet samvalg. Det var han som hadde invitert Tove Skjelbakken og Kirsti Rakkenes fra Samvalgssenteret til å innlede regionmøtet med informasjon om samvalg.  

Moderne brukermedvirkning
– I tradisjonell brukermedvirkning har pasienter ofte bare en rådgivende funksjon, i brukerråd og lignende. Samvalg er en moderne form for brukermedvirkning, hvor pasientene deltar aktivt i beslutninger som gjelder deres egen helse, sa Tove Skjelbakken i sitt foredrag. 

Hun er lege og leder av Samvalgssenteret på UNN, som jobber systematisk med hjelpe klinikker og avdelinger i Helse Nord å øke samvalgskompetansen. 

Øve på kommunikasjon
Samvalg er høyt prioritert både av helsemyndighetene og sykehusledelsen på UNN. Men for å bli god i samvalg, trengs både kunnskap og øvelse. 

– Vi er kjempegode på masse, men svært få av oss leger har fått systematisk opplæring i kommunikasjon. Ofte kjører vi på med informasjon, og glemmer å sjekke om pasienten henger med, sier Skjelbakken. 

Hun understreker at alle må ha kunnskap om samvalg, og øve på kommunikasjon med pasientene.

Kvinneklinikken lager samvalgsverktøy
Avdelingsleder Ingard Nilsen ved Kvinneklinikken leder arbeidet med samvalgsverktøy for muskelknuter i livmor.

Avdelingsleder Ingard Nilsen ved Kvinneklinikken leder arbeidet med samvalgsverktøy for muskelknuter i livmor. Foto: Solveig Jacobsen, Samvalgssenteret

Kvinneklinikken jobber nå med et samvalgsverktøy for muskelknuter i livmor, ledet av Ingard Nilsen. Samvalgssenteret står for daglig drift av prosjektet, mens Ingard deltar både som styreleder og fagperson. 

– Dette er et veldig spennende samarbeid, og vi har stor tro på at samvalgsverktøyet vil hjelpe mange. Vi er også svært glade for å ha fått Kirsten Hald fra Norsk Gynekologisk forening med på laget, sier Nilsen.

Samvalgsverktøyet for muskelknuter i livmor skal være ferdig og publisert på helsenorge.no/samvalg før påske 2020.
Fant du det du lette etter?