Opplæring i samvalg

Samvalgssenteret tilbyr undervisning i samvalg til leger, sykepleiere, fastleger, annet helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende. Vi skreddersyr undervisningen til kompetansenivå og formål. 

Samvalg er kunnskapsbasert praksis. Samvalg kan bare skje dersom medisinske fagmiljøer anerkjenner samvalg som arbeidsform og metode, og pasienter deltar aktivt i beslutninger om egen helse. Derfor er det viktig at helsepersonell har kunnskap om samvalgsmetodikk. Samvalg gir mer fornøyde og bedre informerte pasienter, og kan også bidra til større gjennomføringsgrad av påbegynt behandling, færre pasientklager og mindre uønsket variasjon. Forskning viser også at samvalg kan ha positiv effekt på kommunikasjonen mellom pasient og behandler og pasientens opplevde kontroll over beslutninger.  

God klinisk kommunikasjon innbefatter både samvalg, 4 gode vaner og annen klinisk kommunikasjonskunnskap. Det er aktuelt for leger, men også viktig for annet helsepersonell som trenger å gi kvalitetssikret informasjon til pasienter, som sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, lærings- og mestringssentre og andre.

Samvalg er vedtatt som obligatoriske læringsmål for alle sykepleier-, lege- og fysioterapistudenter i Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Samvalg er allerede innført i felles kompetansemodul for spesialistutdanningen for leger.  UNN besluttet i mars 2019 at alle klinikker skal lage en plan for opplæring i samvalg, og at alle ansatte skal gjennomgå samvalgsopplæring.

Ulike typer undervisning
Samvalgssenteret tilbyr generelle introduksjonskurs i samvalg for ulike grupper pasienter, helsepersonell og studenter, og for hele avdelinger og enheter. I tillegg skreddersyr vi undervisning med hensyn til nivå og innhold for leger, sykepleiere eller andre grupper, avhengig av behov.  

Ta kontakt!
Send oss en kort e-post, så kontakter vi deg

Vil du starte allerede i dag?
Se vår 2-minutters film om samvalg her

Referanser

Fant du det du lette etter?