Samvalgstrappa

Opplæring i samvalg

Klikk og hent relevant opplegg tilpasset din type jobb: Podkast, filmer, e-læring eller skreddersydde foredrag til avdelinger eller enheter.


​Nivå 1
​Nivå 2
​Nivå 3
​Nivå 4
Læringsmål
(inspirert av Blooms taksonomi)
Kjenne til hva samvalg er                         
​Kunne gjengi kunnskapen

​Kunne gjenkjenne samvalgssituasjoner og anvende kunnskapen    i klinisk praksis                 

​Kunne se sammenhenger 
og formidle kunnskapen  
i en helhetlig struktur                                         

Målgruppe

Alle ansatte bør ha:

Helsepersonell med 
pasientkontakt bør i tillegg ha:
Helsepersonell med veilednings- og 
beslutningsansvar
bør i tillegg 
ha:
Ansatte med opplærings- og fagansvar
bør i tillegg ha:
Opplæringstiltak
Øverste
trinn på hvert nivå er 
minimums-
kunnskap

​ ​


Implementering av samvalg 
​(kurs)

Kontakt Samvalgssenteret
inntil 7 timerSeks steg til samvalg
(e-læring)
45 minutter


Introduksjonsforedrag
Bestill her
20-30 minutter


Lynkurs i samvalg
(e-læring)
10 minutter


I tillegg eventuelt:


Podkast om samvalg
14 minutter

Samvalgsveiledning (kurs)
Kontakt Samvalgssenteret
Inntil 5 timer


Animasjonsfilm
2.5 minutter

Klar for samvalg
(nettforedrag)                
12 minutter 

Individuell veiledning (kommer)

Opptak + 30 minutter


Hva er viktig for deg-samtalen
(film)               9 minutter                                                            

4 gode vaner

Informasjon (UNN)

2 dager


For å kunne evaluere og analysere samvalgssiuasjoner trengs i tillegg:
MAPPIN’ SDM-kurs
1-4 dager         


Undervisningen er bygd rundt de samme læringsmålene som brukes på universiteter og høyskoler. Det betyr at tilbudet spenner fra et 10-minutters lynkurs for alle ansatte, til individuell veiledning med tilbakemelding på egen konsultasjon. I tillegg tilbyr vi foredrag om samvalg for ulike grupper pasienter, helsepersonell og studenter, og for hele avdelinger og enheter. Innhold og nivå skreddersys avhengig av behov. 

Hvorfor lære mer om samvalg?

Samvalg gir bedre informerte og mer fornøyde pasienter, og kan bidra til større gjennomføringsgrad av påbegynt behandling, færre pasientklager og mindre uønsket variasjon. Forskning viser også at samvalg kan ha positiv effekt på kommunikasjonen mellom pasient og behandler og pasientens opplevde kontroll over beslutninger. 

Samvalg er en måte å strukturere kommunikasjonen med pasientene på for å oppnå målet med kunnskapsbasert praksis, nemlig å integrere både forsknings-, erfarings- og brukerkunnskap i beslutningene. Samvalg kan bare skje dersom medisinske fagmiljøer anerkjenner samvalg som arbeidsform og metode, og pasienter deltar aktivt i beslutninger om egen helse. Derfor er det viktig at helsepersonell har kunnskap om samvalg. 

God klinisk kommunikasjon innbefatter både samvalg, 4 gode vaner og andre metoder. Det er aktuelt for leger og andre behandlere, men også viktig for annet helsepersonell som trenger å gi kvalitetssikret informasjon til pasienter, som sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, lærings- og mestringssentre og andre.

Samvalg er vedtatt som obligatoriske læringsmål for alle sykepleier-, lege- og fysioterapistudenter i Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Samvalg er et krav i felles kompetansemodul for spesialistutdanningen for leger. UNN har også besluttet at alle klinikker skal lage en plan for opplæring i samvalg, og at alle ansatte skal gjennomgå samvalgsopplæring.

Ta kontakt!

Send oss en kort e-post, så kontakter vi deg.

Vil du starte allerede i dag? Her kan du se en kort film om samvalg.

Referanser

Fant du det du lette etter?