Nytt samvalgsverktøy styrker psykosepasienter

Landets første samvalgsverktøy for psykose er publisert på helsenorge.no. Det gir oversikt over behandlingsmuligheter og risiko, slik at pasienter kan gjøre informerte valg om egen behandling. 

Samvalgsverktøy for psykose gir kvalitetssikret og pasientrettet informasjon om hvilke behandlinger som finnes og hva de innebærer.

Dette kan gjøre det lettere for pasienter å diskutere behandlingsvalg med legen eller psykologen sin, slik at de finner den løsningen som passer best for dem, sier Leif Arvid Øvernes i Helse Bergen, som har ledet arbeidet med samvalgsverktøyet.

Psykoseverktøyet er utviklet i nært samarbeid med fagfolk og pasienter, og er i tråd med nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for psykose. Informasjonen presenteres gjennom tekst og korte filmer med behandlere og pasienter.

Styrker brukermedvirkninga
Samvalgsverktøyet kan brukes både ved planlegging av nye behandlingsforløp og ved endringer av behandlingsplanen.

- Vi ser et tydelig behov for å systematisere brukermedvirkning i psykosebehandling. Det gjelder både hvilken informasjon vi gir, men også det å spørre pasientene hvordan de opplever behandlingen, og hvilke ønsker de har for videre behandling, sier Øvernes. 

 Ikke bare medisiner
I 2015 ba helseminister Bent Høie samtlige helseregioner om å opprette medikamentfrie tilbud for behandling av psykose. 

- Mange pasienter innen psykisk helsevern ønsker ikke behandling med medisiner. Det må vi lytte til og ta på alvor, sa Høie som en del av sin begrunnelse. 

 Samvalgsverktøyet får fram at det finnes både medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingstiltak, også for denne pasientgruppen. Brukertesting viser at pasientene opplever verktøyet lett forståelig, nyttig og relevant, og at de ville anbefalt det til andre.

Verktøyet er utviklet av Helse Vest og Samvalgssenteret ved UNN, og finansiert av Helse Vest og Helse Nord. Forskningsgrunnlaget i samvalgsverktøyet er innhentet av Folkehelseinstituttet (FHI).

Fant du det du lette etter?