Konferanseprogram - Nordisk Samvalgskonferanse

Vi har invitert engasjerte pasienter, klinikere og forskere til å dele kunnskap og erfaring. 

Konferanseprogram

Tirsdag 6. oktober 2020
11.00 - 11.10      Velkommen
11.10 - 12.00      Hva opplever pasientene?
12.00 - 13.00      Lunsj
13.00 - 13.30      Training and implementation of shared decision making
13.30 - 14.00      Kjært barn har mange navn: Samvalg, ideologi og realitet
14.00 - 14.30      Pause
14.30 - 15.30      Kjært barn har mange navn:

Hva skal der til for å kunne dele og hvordan træne?Samvalg, makt og avmakt

15.30 - 16.00      Pause
16.00 - 17.00      Nordisk politikerworkshop
19.00                   Konferansemiddag

Onsdag 7. oktober 2020
08.30 - 09.00      Keynote session
09.00 - 09.40      Small, medium large. SDM på tværs af store hospitalenheter
09.40 - 10.20      Pause med utsjekk
10.20 - 11.20      Samvalg i UNN
11.20 - 11.50      Pause
11.50 - 12.50      Pasientorganisasjonen - pådriver eller passasjer?
12.50 - 14.00      Oppsummering, lunsj og vel hjem!

Fant du det du lette etter?