Samvalg og Mine behandlingsvalg

Samvalg legger til rette for at du, som pasient eller pårørende, får relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem, og kjenner alle valgmuligheter som finnes. Samvalg anerkjenner din evne til å vurdere faglig informasjon knyttet til helsen din. 

Dette innebærer at du diskuterer ulike behandlingsmuligheter sammen med helsepersonell. Sammen kan man ta de beste beslutningene.

Hva er samvalg? 

 

Tips til samvalg: 

 


Les mer om Samvalg og Mine behandlingsvalg​

​Har du en av disse sykdommene? 

Klikk på diagnosen for å finne mer informasjon om hvilke behandlingsvalg du har:

 


For fagfolk - kom i gang med samvalg

Mine behandlingsvalg er et prosjekt som utvikler beslutningsstøtte, og som jobber med å implementere samvalg i klinisk drift og utdanningsforløp. Prosjektets formål er å legge til rette for at pasienten kan ta informerte valg. Jo mer en vet om egen diagnose og behandlingsmulighetene som finnes, desto bedre rustet er en til å fatte gode beslutninger knyttet til behandling og egen helse.

Beslutningsstøtte er en tjenesteinnovasjon i helsesektoren, og er utviklet i samarbeid med pasienter og helsepersonell. Dette er et viktig skritt i retning av pasientens helsetjeneste.

Bakgrunn

I 2009 gikk Mine behandlingsvalg i gang med å utvikle en digital tjeneste for samvalg. Den første betaversjonen av samvalgsverktøy ble lansert som eget nettsted i 2013 for pasienter med kronisk nyresvikt. 

I 2015 så fem nye verktøy innen prostata, bukspyttkjertel og sykelig overvekt dagens lys på www.minebehandlingsvalg.no. En videreutviklet og tilrettelagt versjon lanseres i november 2016 på helsenorge.no under navnet Beslutningsstøtteverktøy for pasienter med prostatakreft. 

Prosjektet er bearbeidet av UNN HF, Kreftforeningen, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Flere verktøy er under utvikling og planlagt lansert i løpet av 2017. 

Prosjektet Mine behandlingsvalg er finansiert av Helse Nord RHF.

Team

  • Anne Regine Lager, prosjektleder
  • Jürgen Kasper, professor Dr. phil. 
  • Mirjam Lauritzen, prosjektutvikler/spesialsykepleier
  • Anne-Grethe Johnsen, prosjektmedarbeider/sykepleier
  • Anna Klara Måseide, prosjektutvikler
  • Markus Rumpsfeld, klinikksjef Medisinsk klinikk

Mine behandlingsvalg - nettsidene

Mine behandlingsvalg er en digital tjeneste hvor man kvalitetssikret informasjon og filmer om ulike medisinske problemstillinger og behandlingsmuligheter, risiko, nytteverdi, bivirkninger og komplikasjoner. Man får anledning til å reflektere over egne ønsker og preferanser knyttet til mulighetene. 

Pasienter kan sammen med lege og helsepersonell diskutere de ulike mulighetene, og slik komme fram til det valget som passer best for hver enkelt pasient. Mine behandlingsvalg kan brukes før, under og etter konsultasjon. 

Plattformen og metodikken bygger på kriterier gitt i IPDAS og EBPI. 

Prosedyre for utvikling, design og implementering

DAfactory (decision aid factory) er en dokumentert standard prosedyre for utvikling, design og implementering av samvalgsverktøy. 

DAfactory ble modellert i samtidig med utviklingen av de første seks verktøy på Mine Behandlingsvalg i et forskningsprosjekt finansiert av Helse Nord. Metoden er nå standard for nye verktøy.

Opplæring

Klarforsamvalg (K4S) er et opplæringsprogram i bruk av samvalg. K4S bruker dokumentert didaktisk strategi og kan tilpasses til ulike behov med hensyn til yrkesgruppe, setting eller tidsramme. 

Evaluering og utvikling av K4S gjøres i samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). 

Implementering

Tilgjengeliggjøring av et samvalgsverktøy i seg selv er ikke tilstrekkelig for at samvalg blir implementert i helsesektoren. Forskning viser at tiltak som retter seg både mot pasienter og helsepersonell er mer effektive enn tiltak som er ensidige og kun treffer en av målgruppene. 

Alle tiltak utviklet i prosjektet er deler av en større strategi for implementering av samvalg.


Kontakt

Har du innspill, tanker eller tips? Da ønsker vi å høre fra deg! 

E-post:
info@minebehandlingsvalg.no 

Telefon:
777 54447, 777 54448 eller 777 69374

Telefontider:
08-15.30  mandag – fredag