HELSENORGE

Sammen vil de redde mange liv

Hjerteinfarkt, hjerneslag og sepsis er livstruende tilstander som krever rask behandling. Akuttmedisinsk klinikk har nå lært opp nesten 400 personer i primærhelsetjenesten i "Trygg akuttmedisin".