HELSENORGE

Samhandlingskonferansen 16.-17.mars 2022 er avlyst


På grunn av usikkerhet omkring utviklinga av smittesituasjonen ser vi oss nødt til å avlyse konferansen. Planen er å arrangere ny Samhandlingskonferanse i november 2022. 

Årets Samhandlingskonferanse ønsker å samle helsepersonell i kommuner og sykehus, fastleger, helsepolitikere, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner, medlemmer av Helsefellesskapet og andre interesserte til faglig påfyll, interessante diskusjoner og utvikling av nettverk omkring samhandlingsspørsmål.

En komite sammensatt fra Helsefellesskapet Troms og Ofoten har utviklet programmet for årets konferanse. Innlederne kommer fra blant annet Helsedirektoratet, Statsforvalteren, KS, UiT, Ungdomsrådet i UNN, flere av kommunene i Helsefellesskapets område, ulike deler av UNN, samt fag- og brukerorganisasjoner.

I år blir det konferansemiddag på hotellet med et spennende musikkinnslag som har temaet «Smittevern i et historisk perspektiv».

Vi følger krav til smittevern for Covid-19. Arrangementet kan bli avlyst dersom smittesituasjonen tilsier det.​

Samhandlingssidene for UNN og kommunene i Troms og Ofoten

Helsefellesskapet Troms og Ofoten​

Invitasjon og program for Samhandlingskonferansen 2022 (PDF)​​​​