1-2 desember 2021, Scandic Ishavshotel Tromsø

Samhandlingskonferansen 2021

Hovedtemaene på årets konferanse er samhandling i normaltid og krisetid, rekruttering og stabilisering av viktig helsepersonell. Sammenheng i tjenestene til barn og unge er også et viktig tema.

Årets Samhandlingskonferanse ønsker å samle helsepersonell i kommuner og sykehus, fastleger, helsepolitikere, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner, medlemmer av Helsefellesskapet og andre interesserte til faglig påfyll, interessante diskusjoner og utvikling av nettverk omkring samhandlingsspørsmål. ​​

En komite sammensatt fra Helsefellesskapet Troms og Ofoten har utviklet programmet for årets konferanse. Innlederne kommer fra blant annet Helsedirektoratet, Statsforvalteren, KS, UiT, Ungdomsrådet i UNN, flere av kommunene i Helsefellesskapets område, ulike deler av UNN, samt fag- og brukerorganisasjoner. 

I år blir det konferansemiddag på hotellet med et spennende musikkinnslag som har temaet «Smittevern i et historisk perspektiv».

Vi følger krav til smittevern for Covid-19. Arrangementet kan bli avlyst dersom smittesituasjonen tilsier det.

Påmeldingsfristen er 25.november.