Pasientrettigheter - egen journal

Pasienter i Helse Nord har digital tilgang til sin pasientjournal via den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no. Du kan også be om utskrift av eldre dokumenter i journalen din. 

Etter at pasientene har fått tilgang til journalen elektronisk har UNN sluttet å sende ut epikriser og polikliniske notater automatisk til pasientene. 

Her finner du mer info om elektronisk tilgang til pasientjournalen din (helsenorge.no)

Selv om oppfordringen til pasientene er at journalen kan leses elektronisk, vil pasientene fortsatt kunne få ​informasjonen tilsendt i posten – som før. Du kan fortsatt be om utskrift av egen journal i forbindelse med besøk på poliklinikk, ved utskrivning fra sengepost, eller ved henvendelse til journalarkivet.​

Den elektroniske tilgangen til din journal er en frivillig tjeneste. Les mer på www.helse-nord.no/digitale-pasienttjenester​​.

NB - hvis du oppdager at det i journalen din er lagret pasientdokumentasjon som tilhører en annen pasient må du gi oss beskjed om dette med det samme. Ta kontakt med sentralbordet på telefon 07766.

Har du vært innlagt før 10. oktober 2014?

Har du vært innlagt på et av våre sykehus før 10. oktober 2014  vil du ikke finne dokumenter om dette i den elektroniske tilgangen, men du kan ​​be om å få utskrift av journalen i posten. 

Du må da​ fylle ut "Skjema for tilgang til journaldokumenter på papir eller CD​" og sende det på e-post til journalarkivet:​ post@unn.no, eller med vanlig post til: 

UNN Journalarkivet
Postboks 22​
9038 Tromsø

Retting, sletting, sperring og innsyn i journalen din

Du kan også sende inn ønske om å få gjort eldre journaldokumenter tilgjengelig for deg ​på helsenorge.no, anmode om retting eller sletting av oppføringer i journalen din, sperre journalen din, eller be om å få innsyn i hvem som har vært inne i din pasientjournal.

Klikk her for å laste ned det skjemaet du trenger​

Usikker på hvordan du går fram?
Kontakt journalarkivet på UNN via sentralbordet på telefon ​07766 hvis du har spørsmål om innsyn i journalen din.