Pasient- og personvern

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

Personvernombudet i UNN

De fleste sykehus har også eget Personvernombud som skal se til at opplysninger som forvaltes i sykehuset forvaltes i tråd med regelverket og se til at den enkelte pasients rettigheter blir ivaretatt. 

Personvernombudet kan kontaktes dersom du har spørsmål eller lurer på noe om forvaltningen av dine opplysninger.​

Personvernomb​udet​@unn.no​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.