Presisering tall og fakta UNN

Mandag 9. desember ga Universitetssykehuset Nord-Norge informasjon til enkelte medier som ba om en oversikt over 286 registrerte oppdrag som angikk luftambulansetjenesten for perioden 01.07.19-30.11.19. Denne oversikten er senere blitt gjengitt av mange medier.

Tallene var rapportert til Helse Nord tirsdag 3. desember i en annen sammenheng, og på bestilling fra dem.

286 oppdrag - ikke avvik
De 286 oppdragene er registreringer av hendelser som har medført forsinkelser, eller oppdrag som har blitt overført til andre ressurser enn ordinære ambulansefly i Nord-Norge. Dette av ulike årsaker, men ingen har vært berørt av værproblematikk.

I vår utsendelse ble aldri begrepet avvik benyttet i beskrivelsen av de 286 oppdragene.

Vi registrerer at mange medier i sine publiserte saker i kjølvannet av dette har valgt å benytte begrepet avvik om de 286 registrerte hendelsene. Dette blir upresist, da avvik er en mer omfattende hendelse som rapporteres i et eget system.

Vi oppfordrer derfor de medier som har misforstått og blandet begrepene, om å korrigere dette i sin dekning av saken.

15 ordinære avvik
I samme informasjon mandag 9. desember ble det poengtert at det for samme aktuelle periode var registrert 15 ordinære avviksmeldinger. Dette gjelder fem avvik fra primærhelsetjenesten og 10 avvik fra spesialisthelsetjenesten, der innholdet i oppdragene har avviket fra normalen. Disse er for tiden til behandling i Akuttmedisinsk klinikk.

Åtte hendelser sist helg
Angående de åtte hendelsene som Universitetssykehuset Nord-Norge utarbeidet sist helg, og som Helse Nord omtalte onsdag 11. desember, har medisinsk personell som var på vakt sist helg gjennomgått hendelsene på nytt, og UNN har nå bedt Helse Nord om en felles gjennomgang av disse.

Ved behov for ytterligere oppfølging, kontakt pressevakta UNN, 482 26 000