Pingvinhotellet stenger for turister

På grunn av koronaviruset vil Pingvinhotellet ved UNN Tromsø i tida framover kun ta imot pasienter og deres pårørende. Turister og andre som ikke er pasienter/pårørende vil ikke kunne bestille rom, og turister som allerede har bestilt vil etter beste evne bli booket om til andre hotell i Tromsø.
 

Pasienthotellet Tromsø

Pasienthotellet Tromsø

​Pasienter/pårørende som skal overnatte på Pingvinhotellet blir ved innsjekk spurt om de har vært i smitteutsatte områder eller i nærkontakt med personer som har oppholdt seg i slike områder. 

Pingvinhotellet er først og fremst et hotell for sykehusets pasienter og deres pårørende, og UNN ønsker å gjøre alt som kan gjøres for å hindre at pasientene utsettes for smitte. Ved å innføre disse restriksjonene vil hotellet også kunne være med å avlaste sykehusets øvrige avdelinger dersom det skulle bli behov for det.

I første omgang gjelder denne ordningen fram til 20. april.