HELSENORGE

Persontilpasset blodtrykksbehandling - deltakere trengs til en studie

Har du ukontrollert høyt blodtrykk? Da kan du muligens være med på å bidra til bedre behandling via IDA-studien.

Gruppebilde. Foto: Ine Eriksen, Universitetet i Oslo

Fra venstre: Ulla Pilemand Hjørnholm. Camilla L. Søraas. Mimi Stokke Opdal. Anne Cecilie K. Larstorp. Elise Lien. Vibeke N. Kjær. Sondre Heimark. Karl Marius Brobak. Ola Undrum Bergland. Erik Olsen. Stine Rognstad. Sverre E. Kjeldsen. Lene V. Halvorsen. Aud Høieggen. Foto: Ine Eriksen, Universitetet i Oslo

Målet med studien er å undersøke hvordan vi kan bedre behandlingen av deg med ukontrollert høyt blodtrykk. Du som har ukontrollert høyt blodtrykk har helsemessig nytte av å normalisere blodtrykket ditt, for på sikt å minske risiko for komplikasjoner som slag, hjerteinfarkt, nyresykdom og demens.

Mange som behandles for høyt blodtrykk (hypertensjon) går, tross behandling, fortsatt med høyt blodtrykk, såkalt ukontrollert hypertensjon. Manglende blodtrykkskontroll er et vedvarende helseproblem over hele verden, både i utviklingsland og i industrialiserte land. Følgelig er hypertensjon fortsatt den viktigste enkeltårsaken til hjerte- og karsykdommer.

IDA-studien er offentlig finansiert, og foregår ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I studien blir pasienter med ukontrollert hypertensjon fulgt opp av studiesykepleier og studielege over en periode på opptil 6 måneder.

Hvem kan være med?
Studiens mål er å forbedre oppfølgning av personer med hypertensjon ved å gi persontilpasset blodtrykksbehandling. Alle som er over 18 år, som bruker minst to blodtrykksmedisiner (eller ett kombinasjonspreparat), men som likevel har ukontrollert høyt blodtrykk (minst140/90)  , kan være med i studien.

Karl Marius Brobak. Foto: Ine Eriksen, Universitetet i Oslo

Karl Marius Brobak. Foto: Ine Eriksen, Universitetet i Oslo

Dersom du ønsker å delta eller ønsker mer informasjon om studien, så setter vi pris på om  du tar kontakt med Karl Marius Brobak, overlege ved Nyreseksjonen UNN Tromsø, på telefon 77 62 70 40 .

Påmelding og mer informasjon om IDA-studien