HELSENORGE

Omsorg for døende under koronakrisen – Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt

Har du vært med å gi omsorg for voksne døende, uansett diagnose, under Covid-19 pandemien? En internasjonal studie ønsker å kartlegge pårørendes, ansatte i helsevesenet og frivilliges opplevelse og erfaring med omsorg for døende og deres pårørende i denne perioden.

​Du kan delta ved å fylle ut et nettbasert skjema. Helse Bergen har ansvar for studien i Norge, les mer og finn skjema på deres nettsider