UNN HF styremøte 27.04.2016

Møteinnkalling og protokoll er vedlagt.

Tidspunkt
27.04.2016 08:00
27.04.2016 15:00

Sted
UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 

Dagsorden

ST 36/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2016

ST 37/2016 Ambulansestasjon ved UNN Harstad - Unntatt offentlighet jfr Offl. § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2 (forretningsforhold)

ST 38/2016 Tilbakemelding til Helse Nord RHFs Plan 2017-2020 - del 2

ST 39/2016 Mottak av pengegave til syklotron og skannere i PET-senteret

ST 40/2016 Årsrapport fra Brukerutvalget 2015

ST 41/2016 Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved UNN 2016-2018 (ettersendes)

ST 42/2016 Høring – Utviklingsplan for psykisk helse og TSB (ettersendes)

Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.