UNN HF styremøte 22.02.2016

Innkalling og protokoll er vedlagt.

Tidspunkt
22.02.2016 09:00
22.02.2016 15:00 

Sted
UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 

Saksnr Innhold

ST 16/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 17/2016 Utvidelse av PET-senter prosjektet, vedtak om bygging, finansiering og leieavtale

- Utsatt offentlighet etter Offl. §§ 5 og 23 første ledd, jfr. Helseforetaksloven § 26 a nr. 4 og 5


Fant du det du lette etter?