UNN HF styremøte 01.06.2016

Innkalling og protokoll er vedlagt.

​Tidspunkt
​01.06.2016 08:00 
01.06.2016 15:00 

​Sted
UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707


ST 46/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 47/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 27.4.2016

ST 48/2016 Tertialrapport 1. tertial 2016 - Med Kvalitets- og  virksomhetsrapport april 2016.

ST 49/2016 Tertialrapport 1/2016 for utbyggingsprosjekter

ST 50/2016 Strategi for frivillig innsats ved UNN

ST 51/2016 Overordnet samarbeidsavtale med kommuner

ST 52/2016 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer
1. Pasientreiser
2. Sykehusfarmasitjenester til UNN

Muntlige orienteringer
3. Pasienthistorie
4. Om bruken av det nye pasienthotellet i UNN
5. Rettstvist mellom UNN og Mottak AS
6. Utfall av rettstvist mellom UNN og Øyfart AS

ST 53/2016 Referatsaker
1. Kopi av brev fra helseminister Bent Høie, vedrørende Tiltak for å
 sikre en åpen og god dialog i sykehusene, datert 16.3.2016
2. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende Tiltak for å sikre en åpen og
 god dialog i sykehusene, datert 27.4.2016
3. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 10.5.2016
4. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten
 vedrørende styresaker til styremøtet 1.6.2016, datert 18.5.2016
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 18.5.2016
6. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.5.2016

ST 54/2016 Eventuelt

​Vedlegg
Fant du det du lette etter?