UNN-styret

Styret ved UNN

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

Nytt styre ble oppnevnt av Helse Nord 15. mars 2018. Det nye styret har sitt første styremøte 25. april.

E-post til styret sendes til postmottak for registrering i felles sak- og arkivsystem.​

Styreleder og styremedlemmer


Styreleder
Ansgar Gabrielsen, Oslo (ny)
Mobil  979 72 733

Styrets nestleder
Helga Marie Bjerke, Tromsø
lokalpolitiker og avdelingsleder Tromsø kommune
Mobil  907 65 715


Styremedlemmer

Anne Sissel Faugstad, Bergen (ny)
viseadministrerende direktør, Helse Bergen Haukeland universitetssykehus
Mobil 958 90 430

Eivind Mikalsen, Mosjøen
konsernsjef i Helgeland kraft
Mobil 905 23 537

Erik Arne Hansen, Bodø (observatør)
Helse Nord RHF
Mobil 480 06 069

Grete Kristoffersen, Tromsø (ny),
fylkesdirektør NAV Troms
Mobil 415 48 541

Jan Eivind Pettersen
DELTA, Boks 76, 9038 Tromsø 
Mobil 416 38 015​

Johan Ailo Kalstad, Kautokeino (ny)
direktør Samisk høgskole
Mobil 952 45 568

Marianne Johnsen
Fagforbundet
Mobil 915 88 803

Per Erling Dahl
Den norske legeforening
Mobil 915 48 608

Sverre Håkon Evju, Narvik (ny)
kommuneoverlege Narvik kommune
Mobil 909 49 663

Thrina Loennechen, Tromsø (ny)
dekanus helsevitenskapelig fakultet UiT
Mobil 908 68 581

Vibeke Haukland
Norsk sykepleierforbund (NSF)
Mobil 901 61 061

Kirsti Baardsen, Tromsø (observatør)
leder Brukerutvalget UNN
Mobil 99 70 31 67
 Søk i alle styredokumenter fra 2015 eller senere

Kommende styremøter

Tidligere styremøter

Styremøte i UNN 21. juni 2018https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-21-juni-2018-2018-06-21Styremøte i UNN 21. juni 2018Møteinnkalling følger vedlagt.
Styremøte i UNN 30. mai 2018https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-30-mai-2018-2018-05-30Styremøte i UNN 30. mai 2018Møteinnkalling og styresaker ligger vedlagt.
Styremøte i UNN 25. april 2018https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-25-april-2018-2018-04-25Styremøte i UNN 25. april 2018Møteinnkalling og styresaker ligger vedlagt.
Styremøte i UNN 21. mars 2018. Møtet er avlyst.https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-21-mars-2018-motet-er-avlyst-2018-03-21Styremøte i UNN 21. mars 2018. Møtet er avlyst.
Styremøte i UNN 15. februar 2018https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-15-februar-2018-2018-02-15Styremøte i UNN 15. februar 2018Møteinnkalling og styresaker ligger vedlagt.
Ekstraordinært styremøte i UNN 9. februar 2018https://unn.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-i-unn-9-februar-2018-2018-02-09Ekstraordinært styremøte i UNN 9. februar 2018Møtet avholdes ved oppmøte, på telefon eller Skype.
Styremøte i UNN HF 14. desember 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-14-desember-2017-2017-12-14Styremøte i UNN HF 14. desember 2017Møteinnkalling er vedlagt.
Styremøte i UNN HF 16. november 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-16-november-2017-2017-11-16Styremøte i UNN HF 16. november 2017Møteinnkalling og presseprotokoll følger vedlagt.
Styremøte i UNN HF 4. oktober 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-4-oktober-2017-2017-10-04Styremøte i UNN HF 4. oktober 2017Møteinnkalling er vedlagt.
Styremøte i UNN HF 14. september 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-14-september-2017-2017-09-14Styremøte i UNN HF 14. september 2017Møteinnkalling og presseprotokoll følger vedlagt.
Ekstra styremøte i UNN HF 28. august 2017https://unn.no/arrangementer/ekstra-styremote-i-unn-hf-28-august-2017-2017-08-28Ekstra styremøte i UNN HF 28. august 2017Møteinnkalling og presseprotokoll vedlagt. Møtet handlet primært om økonomitiltak 2017.
Ekstraordinært styremøte i UNN HF 18. august 2017https://unn.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-i-unn-hf-18-august-2017-2017-08-18Ekstraordinært styremøte i UNN HF 18. august 2017Formålet med møtet er å gi UNN-styret anledning til å diskutere de påstander som fremsettes i media.
Styremøte i UNN HF 21. juni 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-21-juni-2017-2017-06-21Styremøte i UNN HF 21. juni 2017Møteinnkalling og protokoll er vedlagt.
Styremøte i UNN HF 1. juni 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-1-juni-2017-2017-06-01Styremøte i UNN HF 1. juni 2017Møteinnkalling og protokoll er vedlagt.
Ekstraordinært styremøte i UNN HF 12. mai 2017https://unn.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-i-unn-hf-12-mai-2017-2017-05-12Ekstraordinært styremøte i UNN HF 12. mai 2017Møteinnkalling og presseprotokoll er vedlagt.
Styremøte i UNN HF 3. mai 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-3-mai-2017-2017-05-03Styremøte i UNN HF 3. mai 2017Møteinnkalling og presseprotokoll er vedlagt.
Styremøte i UNN HF 7. april 2017 (ekstraordinært)https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-7-april-2017-ekstraordinert-2017-04-07Styremøte i UNN HF 7. april 2017 (ekstraordinært)Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik - presiseringer vedrørende fødeavdelingen.
Styremøte i UNN HF 28.- 29. mars 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-28-29-mars-2017-2017-03-28Styremøte i UNN HF 28.- 29. mars 2017Møteinnkalling er vedlagt.Blant sakene til behandling er Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgi og føde ved UNN Narvik og Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten. Sak 26/2017-Idéfase for psykiatri- og rusfeltet: Vedlegg med ny versjon.
Styremøte i UNN HF 8. februar 2017https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-8-februar-2017-2017-02-08Styremøte i UNN HF 8. februar 2017Møteinnkalling og presseprotokoll er vedlagt. Blant sakene til behandling er Høringssak - Hjerteinfarkt og PCI (oppdatert 3.2.2017, nytt vedlegg 4)
Styremøte i UNN HF 14. desember 2016https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-14-desember-2016-2016-12-14Styremøte i UNN HF 14. desember 2016Informasjon kommer
Styremøte i UNN HF 16. november 2016https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-16-november-2016Styremøte i UNN HF 16. november 2016Informasjon kommer
Styremøte i UNN HF 5. oktober 2016https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-5-oktober-2016Styremøte i UNN HF 5. oktober 2016Møteinnkalling og presseprotokoll er vedlagt.
Styremøte i UNN HF 14. september 2016https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-14-september-2016Styremøte i UNN HF 14. september 2016Møteinnkalling er vedlagt
Styremøte i UNN HF 23. august 2016 (ekstraordinært)https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-23-august-2016-ekstraordinertStyremøte i UNN HF 23. august 2016 (ekstraordinært)Oppfølgingssak etter Sivilombudsmannens besøksrapport Universitetssykehuset Nord-Norge HF 26.-28.4.2016
Styremøte i UNN HF 22. juni 2016https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-22-juni-2016Styremøte i UNN HF 22. juni 2016Møteinnkalling og protokoll er vedlagtFant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.