UNN-styret godkjente forprosjekt for nye UNN Narvik

Et enstemmig styre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i et ekstraordinært styremøte 11.5.2020 godkjent forprosjekt og byggestart for nytt sykehus i Narvik. 27.5. ga også styret i Helse Nord tommelen opp.

Byggeprosjektet «Nye UNN Narvik» har en lang historie, og idéfasen ble vedtatt i 2008, da det ble avklart at riktig tiltak var nybygg. Dagens bygningsmasse stammer fra 30-, 60- og 70-tallet, og det er knyttet betydelige utgifter til vedlikehold og renovering. 

Illustrasjonsbilde Nye UNN Narvik

Nye UNN Narvik. Illustrasjonsbilde: Architema

– Styret har godkjent en svært godt gjennomarbeidet rapport fra forprosjektet, og saken sendes nå videre til behandling i styret til Helse Nord. Vi ber dem om å behandle denne saken så raskt som mulig, slik at vi ikke får ytterligere forsinkelser i prosjektet, sier UNNs styreleder Roald Linaker.

Det er beregnet at grunnarbeidet på tomta på Furumoen vil ta sju måneder. Det er derfor viktig å komme i gang så snart som mulig, slik at tomtearbeidet kan fullføres før vinteren 20/21. Kommer man for sent i gang denne våren/sommeren, vil det kunne føre til en merkostnad på opp mot 100 millioner kroner.

Byggeprosjektet har en styringsramme på 2,7 milliarder kroner, og planlagt ferdigstillelse er våren 2024. Det nye sykehuset vil bli på 26.860 m2.

Nybygget i Narvik vil bli unikt og nyskapende med tanke på pasientflyt, brukervennlighet og logistikk. Somatikk og psykisk helse og rus skal samles i samme bygg. Det legges også opp til et integrert samarbeid mellom UNN og primærhelsetjenesten i Narvik kommune. 

Helse Nord godkjente bygging av det nye sykehuset i styremøte 27. mai.