HELSENORGE

Suksessfaktoren ved nye UNN Narvik

Driftsleder Gry Andersen og prosjektleder Viggo Søderblom peker i samme retning når de blir spurt om den viktigste suksessfaktoren ved Nye UNN Narvik. De peker begge på brukerrepresentant Esben Haldorsen.