HELSENORGE

På tide med samkjøring av somatisk og psykisk helse

Klinikksjefer og andre sjefer – nå er det på tide å bygge et team som ivaretar den psykiske helsa til pasienter med somatisk primærdiagnose!