HELSENORGE

Nytt sykehus i Narvik tar form

Arbeidet med å bygge nytt sykehus og integrert helsehus på Furumoen i Narvik går fremover. I løpet av høsten 2022 får bygningsmassen sin endelige form og høyde.


 
Sykehuset i Narvik tar form. Foto: Hilde Pettersen Kvalvik

Sykehuset i Narvik tar form. Foto: Hilde Annie Pettersen Kvalvik

Etter at byggearbeidet i tomta, som er på størrelse med 14 fotballbaner og ble igangsatt høsten 2020, er det jobbet med tekniske installasjoner i grunnen, støping av fundamenter og reising av de første fløyene til sykehuset.  Den ca 35.000 kvadratmeter store bygningsmassen, som inkluderer Narvik kommunes nye helsehus, skal være ferdig reist i løpet av høsten 2022.

Psykisk helse og somatikk sammen

De to første fløyene av sykehusbygget er reist og gir oss et inntrykk av høyder og volum på det ferdige bygget som skal inneholde både tjenester innenfor psykisk helse og rus, somatiske helsetjenester, diagnostikk, poliklinikk, akuttmedisin, pasienthotell og fødetilbud.

Hovedfunksjoner i sykehuset

Underetasjen skal romme røntgentjenester, akuttmottak og legevakt samt en rekke tekniske funksjoner. Første etasje er i hovedsak avsatt til poliklinikk og kjøkken/kantine, men her vil det også bli vestibyle, en del møterom, apotek, laboratorium og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 
I andre og tredje etasje blir det fødeavdeling og sengeposter innen psykisk helse, rus og somatikk, mens fjerde etasje blant annet rommer operasjonsavdeling og intensivavdeling. Helt på toppen ligger det en teknisk etasje med ventilasjonsanlegg og annen teknisk infrastruktur.

Helsehuset opp til høsten

Gjennomføringen av byggeprosjektet nye UNN Narvik skjer i samarbeid med Narvik kommune som samtidig etablerer sitt nye helsehus. Visjonen er at kommunehelsetjenesten og UNN skal smelte sammen så sømløst som mulig for pasientene. Bygningene er derfor fysisk sammenbygget. Det er et omfattende samarbeid, både arealmessig og driftsmessig, mellom institusjonene. Det gjøres i tillegg et ekstra grep for å smelte bygningene sammen ved at det etableres en varm gang mellom det nye helsehuset og det eksisterende sykehjemmet på Furumoen. 

Unikt og nyskapende

Nybygget i Narvik vil bli unikt og nyskapende med tanke på pasientflyt, brukervennlighet og logistikk. 
Det som nå skjer i Narvik vil definere innholdet og teste samhandlingsreformen og helsefellesskap i praksis. ​

 
Her viser driftsleder i UNN Narvik, Vibeke Haukland hvor akuttmottak og innkomst for ambulanser skal være. Kommunens legevakt få

Her viser driftsleder i UNN Narvik, Vibeke Haukland hvor akuttmottak og innkomst for ambulanser skal være. Kommunens legevakt får inngang rett ved siden av akuttmottaket. Foto: Hilde Annie Pettersen Kvalvik


Fra baksiden av sykehuset – med utsikt mot fjorden.

Fra baksiden av sykehuset – med utsikt mot fjorden. Foto: Hilde Annie Pettersen Kvalvik


I løpet av høsten 2022 skal den 35.000 kvadratmeter store bygningsmassen, som inkluderer Narvik kommunes nye helsehus, være ferd

I løpet av høsten 2022 skal den 35.000 kvadratmeter store bygningsmassen, som inkluderer Narvik kommunes nye helsehus, være ferdig reist. Foto: Hilde Annie Pettersen Kvalvik

Nye UNN Narvik spretter opp av bakken. De to første fløyene av sykehuset er reist og gir oss et inntrykk av høyde og volum på by

Nye UNN Narvik spretter opp av bakken. De to første fløyene av sykehuset er reist og gir oss et inntrykk av høyde og volum på bygget. Foto: Hilde Annie Pettersen Kvalvik

UNNs prosjektleder for det nye sykehusbygget, Viggo Søderblom peker inn i rommet hvor MR-maskina skal stå. Litt mer å pusle med

UNNs prosjektleder for det nye sykehusbygget, Viggo Søderblom peker inn i rommet hvor MR-maskina skal stå. Litt mer å pusle med før det er innflyttingsklart. Foto: Hilde Annie Pettersen Kvalvik

Driftsleder i UNN Narvik, Vibeke Haukland og kommunalsjef Ole Tobias Olsen fra Narvik kommune gleder seg stort over å se bygning

Driftsleder i UNN Narvik, Vibeke Haukland og kommunalsjef Ole Tobias Olsen fra Narvik kommune gleder seg stort over å se bygningene vokse opp og rommene ta form i det nye sykehuset på Furumoen. Foto: Hilde Annie Pettersen Kvalvik.