Hva skjer i byggeprosjektet?

Nye UNN Narvik – Nyhetsbrev 3/2019

Byggeprosjektet ønsker å berømme alle ansatte og brukere som bidrar inn til prosjektet med sin tid, kunnskap og engasjement. Det gjøres en kjempebra innsats og jobb.


Dette skjer i tomta
Vi knuser stein og gjenbruker massene fra tunellen. Ved at vi knuser og sikter steinen kan vi bruke den til diverse grunnarbeider og masseutskifting senere. Tunellen er nesten ferdig og det har vært gjennomført en delvis overtakelse. Blir ikke åpnet for vanlig trafikk før det er avtalt med Narvik kommune, når det nærmer seg åpning av det nye sykehuset.
Hovedtyngden av anleggstrafikk kjører i dag gjennom tunellen.

Helsehus
Narvik kommune skal bygge helsehus. Helsehuset vil utgjøre en betydelig del av bygningsmassen på Furumoen med sine ca. 7000 kvadratmeter. Her vil kommunen blant annet ha sitt rehabiliterings-, etterbehandlings- og opptreningstilbud (REO). UNN og Narvik kommune samarbeider om reguleringsplan og forprosjekt med det mål at sykehus og helsehus kan ferdigstilles samtidig. En felles framdrift og ferdigstillelse er viktig for at vi skal kunne oppnå optimal sambruk av lokaler.

Forprosjektet pågår
For tiden jobber vi med forprosjektet. Det betyr at vi samarbeider med rådgivende ingeniører, arkitekter og Sykehusbygg HF i Trondheim og Oslo. Forprosjektet er planlagt ferdig levert til styrebehandling i UNN-styret og Helse Nord-styret innen sommeren 2020. Dette vil være utgangspunktet for detaljering og bygging av det nye sykehuset. Foreløpig jobber vi med å løse funksjonsprogrammet innenfor de økonomiske rammene vi har, og ta hensyn til de innspill som Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) har gitt.

Hva skjer i organisasjonsutviklingsprosjektet (OU)?
Aktiviteter i regi av OU er betydelig innskrenket denne høsten fordi personalressursene benyttes i Byggeprosjektets medvirkergrupper. Når arbeidsbelastningen for disse medvirkergruppene reduseres på nyåret, vil OU-prosjektet ta opp aktiviteten. Aktuelle satsingsområder er pasientforløpsarbeid, felles legevakt og akuttmottak, framtidens helsetjeneste og lukket legemiddelsløyfe. Imidlertid vil arbeidet med å legge til rette for 8-timers drift av poliklinikkene initieres allerede denne høsten. 

Gjennom brukermedvirkning og teknisk medvirkning arbeider vi nå med en helt ny hovedform på sykehus-bygningen, sammenlignet med tidligere arkitektskisser (skisser fra Arkitema).
Gammel skisse til venstre.
Større versjon av bildet

Illustrasjonsfoto Nye UNN Narvik

Med vennlig hilsen