Nye UNN Narvik – nyhetsbrev 1/2019

Målet med Nye UNN Narvik er å utvikle et pasientenes helsetjeneste i et samarbeid med pasienter, ansatte og andre brukere. En grunnleggende tanke er å integrere fagfeltene somatikk, psykisk helse og rusbehandling under samme tak, dvs. en dør inn/ en skjerm inn.

En viktig del ved utviklingen av Nye UNN Narvik er å legge til rette for et enda bedre og mer koordinert samarbeid primærhelsetjenestene og fastlegene i sykehuset sitt opptaksområde.

Delprosjekter

For å nå målet er det blant annet opprettet 11 delprosjekter i regi av organisasjonsutviklingsprosjektet:

Delprosjekter
Delprosjektene ble sammensatt høsten -18 på bakgrunn av innspill fra klinikksjefene og Lederteamet UNN Narvik. Sammensettingen er også drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten, som for øvrig er representert i alle delprosjektene. Brukerutvalget har også oppnevnt flere deltakere.

Hva skjer fram mot påsken 2019?

Fram mot påsken skal delprosjektene beskrive de overordnede funksjonene i NUN, dvs. overordnede prinsipper for person- og varelogistikk samt nærhets- og avhengighetsbehov mellom sykehuset interne og eksterne funksjoner. 

Den detaljerte beskrivelsen av rommene og hvor mange kvadratmeter de ulike funksjonene og rommene skal ha blir et tema på et senere tidspunkt.

Hva skjer etter påsken?

Etter påsken og fram til høsten 2019 skal delprosjektene videreføre arbeidet i sine delprosjekter. I tillegg vil de samarbeide tett med Byggeprosjektet og en prosjekteringsgruppe bestående av arkitekter, rådgivende ingeniører og en entreprenør. I denne prosessen skal OUprosjektet sine forslag omsettes slik at sykehusbygget kan realiseres. 

Innspill og forslag

Har du innspill og forslag til arbeidet med Nye UNN Narvik ta kontakt med: