Nye UNN Narvik gir store ringvirkninger

Byggingen av det nye sykehuset i Narvik vil ikke bare få stor betydning for ansatte, pasienter og pårørende. Det vil også gi ringvirkninger for næringslivet i hele regionen.