Hvilke funksjoner bør være i tilknytting til ankomst- og oppholdsarealene i Nye UNN Narvik?

Dette var spørsmålet som ble rette til de 15 brukerrepresentanter som deltok i en workshop den 17.06.2019. Deltakerne var invitert via UNN sitt Brukerutvalg, pasientorganisasjonene og Brukerpanelet for Narvik.


Resultatet fra workshopen kan du lese her.

Tilbakemeldingen fra deltakerne skal benyttes i den videre planleggingen av sykehuset, sier ansvarlig for gjennomføringen av workshopen Harald Roar Lind.

F.v. Eva Lorentzen og Signy Strøm.

F.v. Eva Lorentzen og Signy Strøm.

I tiden framover  det arrangeres flere workshoper for brukere som har et ønske om å bidra i utviklingen av Nye UNN Narvik.

Om du ønsker å delta i dette utviklingsarbeidet, kan du melde din interesse til Brukerpanelet Narvik ved å følge denne lenken.

Hensikten med Brukerpanelet Narvik er at pasienter og pårørende skal komme med ideer og være UNN sin sparringspartner i forhold til både fremtidens pasientforløp, samt innretning og utforming av fremtidens UNN Narvik gjennom blant annet workshops. Pasientenes behov og syn på utformingen skal være en viktig del av prosessen.