Frikjøp av legeressurs

Fra nyttår er Heidi Hienn frikjøpt 20 % til organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) for Nye UNN Narvik.

Heidi Hienn

Heidi Hienn

Med sin lokale forankring og gode kjennskap til sykehuset over mange år, vil hun kunne bidra med innsikt i lokale forhold i tillegg til det faglige. En av de viktigste oppgavene for Heidi vil være å fungere som et bindeledd mellom OU-prosjektet og legegruppen (somatikk, psykiskhelsevern og rus- og avhengighetsmedisin) ved sykehuset.

Heidi jobber som overlege ved medisinsk avdeling UNN Narvik. Hun er oppvokst i Narvik og studerte ved Universitetet i Tromsø. Under studietiden jobbet hun som pleieassistent ved både medisinsk og kirurgisk avdeling UNN Narvik. Hun startet sin spesialisering ved lokalsykehus i Kongsvinger og Kirkenes før hun kom tilbake til Narvik i 2009. Der har hun vært siden, foruten en periode ved UNN Tromsø som ledd i spesialiseringen.

Heidi kan nås på telefon 915 88 988 eller via e-mail: heidi.hienn@unn.no