Felles akuttmottak og legevakt gir nye muligheter

Standardisering og fleksibilitet til pasientens beste er viktige prinsipper når nye UNN Narvik planlegges. Sykehusets akuttmottak og Narvik kommunale legevakt skal integreres.

​Ei arbeidsgruppe ledet av anestesilege Pernille Haraldsen (for tiden i permisjon) har jobbet med utvikling av dette siden årsskiftet. Arbeidet skal konkretiseres ytterligere fram mot innflyttingen i 2023/2024.  I denne videoen forteller Pernille mer om planene for det nye sykehuset.