HELSENORGE

Dimensjonert for å tåle en ny pandemi

En vinterferie og en ufrivillig karantene bidro til at Nye UNN Narvik er dimensjonert til å tåle fremtidige pandemier.