Helsenorge

Åpen invitasjon til kunstnere: meld din interesse!

Kunstutvalget for Nye Narvik sykehus og helsehus oppfordrer kunstnere til å melde sin interesse for å jobbe med kunst til den nye helseklyngen på Furumoen i Narvik