HELSENORGE

Psykisk helse- og rusklinikken på flyttefot

Skal hovedbygget for psykisk helse og rus fortsatt ligge på Åsgård? Skal det bygges nytt i Breivika? Eller kan en delt løsning fungere? Går alt etter planen, faller avgjørelsen i UNN-styret allerede i mai.