HELSENORGE

Pasientene bekymret for urolige omgivelser i Brevika

22 pasienter har deltatt i en undersøkelse om hva som er viktig for dem når nytt sykehusbygg for psykisk helsevern og rus skal bygges.