Seks menn og tre kvinner vil bli UNN-direktør

Den offentlige søkerlisten til stillingen som administrerende direktør ved UNN inneholder ni navn. To av dem er i dag en del av ledergruppen ved UNN, som klinikksjefer.

Søkere til direktørstilling
To av søkerne er i dag klinikksjefer ved UNN. Til venstre Kristian Bartnes i Hjerte- og lungeklinikken. Til høyre Rolv-Ole Lindsetmo fra Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken.
Søknadsfristen til direktørjobben gikk ut torsdag 13. september. 

På søkerlisten er:

  • Kristian Bartnes (55), Tromsø - klinikksjef Hjerte- og lungeklinikken UNN
  • Thorbjørn Johan Gaarder (63), Oslo – Chief Credit Officer
  • Ira R. Hebold Haraldsen (58), Oslo – leder, Center of Cognitive Health in Trauma and Disease
  • Bogi Jonsson (60) – seksjonsoverlege (UNN Harstad)
  • Andreas Kristensen (40), Tromsø – Senior doctor cardiology dept. (UNN Tromsø)
  • Rolv-Ole Lindsetmo (59), Tromsø – klinikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken UNN
  • Anne-Stina S. Nordmo (53), Tromsø – prosjektdirektør for prosjekt Nye lokaler
  • Trine Olsen (49), Tromsø – avdelingsleder for Mottaksmedisin UNN Tromsø
  • Ivar Edmund Vatten (54), Halsanaustan – uføretrygdet

Ansettelsesutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge, ledet av styreleder Ansgar Gabrielsen, vil nå bruke de kommende ukene til gjennomgang og intervju med potensielle kandidater.

Det legges opp til at ansettelse av ny administrerende direktør ved UNN vil bli foretatt i styremøte torsdag 15. november.

Kontaktperson: 

Styreleder Ansgar Gabrielsen, telefon 979 72 733