HELSENORGE

Renovering av bygg 7 Åsgård - innflytting til høsten

Entreprenør fullfører innvendig renovering i mai 2016 og har frist på seg til å fullføre utvendig renovering til september 2016. Innflytting er planlagt til september 2016.

Innvendig er byggets tre bruksetasjer totalrenovt. Nye brann- og lydklassifiserte ikke-bærende vegger er oppført i alle etasjer, og alle vinduer i bygget er skiftet ut. Vinduene har bedre lydisolering, holdbarhet og glasskvalitet.

Veien forbi bygg 7 holdes åpen slik som før fordi brannbil skal kunne komme forbi ved behov. Ansatte vil fortsatt kunne kjøre slik som før, men vi anmoder alle om å ta hensyn til at dette er en anleggsplass..

Flyttetips

Rydd gjerne avdelingen på forhånd.

Si i fra hvor du har flyttet.

Tips til enkeltansatte som flytter til annet kontor.

Kontakt

Ansatte kontakter nærmeste leder i klinikken eller verneombud ved spørsmål.

Ved overordna spørsmål om byggingen kontaktes prosjektleder Ingrid Espejord i utbyggi​ngskontoret.