Rapport om hendelsesforløpet ved lederskiftet ved UNN

Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved UNN –
Pressebrief onsdag 19. september kl 1400

Pressen inviteres til en presentasjon av rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på UNN i februar. Rapporten er utarbeidet av PwC, på oppdrag fra styrene og administrerende direktører i Helse Nord RHF og UNN, og gir en uhildet vurdering av hendelsesforløpet.

Rapporten presenteres av PwC onsdag 19. september kl 1400 på hotell Radisson BLU i Tromsø sentrum.

Styreleder Ansgar Gabrielsen ved UNN og konstituert styreleder Inger Lise Strøm ved Helse Nord RHF vil etter presentasjonen være tilgjengelig for spørsmål.

Rapporten vil være tilgjengelig på nettsidene til UNN og Helse Nord RHF samme dag fra kl 1400.

Velkommen.

For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen, UNN HF. Mob 991 03 794
Senior kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen, Helse Nord RHF. Mob 976 11 428