UNN-lege omkom etter ulykke i Italia

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Silje Fismen omkom i en ulykke i Italia 27. juli i år. Våre tanker går til hennes familie.

Silje Fismen startet som lege i spesialisering på avdeling for klinisk patologi i 2003. Hun ble overlege ved samme avdeling i 2011. Silje har i hele sitt virke hos oss utmerket seg som en svært dyktig patolog. Hennes hovedfelt var hudpatologi, men hun hadde også solid kompetanse på mange andre områder.  

Fismen disputerte for sin medisinske doktorgrad i 2011 og har siden forsket ved siden av sitt arbeid i klinikken. På bakgrunn av sin kompetanse innen hudkreft har hun sittet i faggruppen for melanocyttisk patologi i Den norske patologforening i mange år.  Silje var også en ettertraktet foreleser.

I tillegg til å være faglig svært dyktig var Silje et utpreget friluftsmenneske og formidlet alltid sine opplevelse med stor og smittende entusiasme.

Avdelingen har mistet en dyktig kollega og en god venn. Alle er sterkt preget av dette og vil savne henne sårt.

Familien ønsker ikke mediekontakt.

Silje Fismen