HELSENORGE

Én røntgenjournal og felles bildearkiv for åtte av elleve sykehus i Nord-Norge!

Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har nå én røntgenjournal og felles bildearkiv! Når elleve sykehus i Nord-Norge etterhvert bruker samme radiologiløsning, vil sykehuspersonell i landsdelen ha langt enklere tilgang til pasientens fullstendige røntgenhistorikk. Dét har noe å si for pasientsikkerheten.

Fire radiografer som sammen med en lang rekke dyktige prosjektressurser har gjort en formidabel innsats for å få regional radiologiløsning ved Nordlandssykehuset vel i havn: Teamleder Gøran Nilsen, sammen med superbrukerkoordinatorene Ann Karin Stormo (Lofoten), Tone Bonsak (Bodø) og Anne Rognstad (Vesterålen).Det jobbes med å få på plass én felles løsning for de elleve røntgenavdelingene i Nord-Norge, og helt på tampen av januarmåneden var turen kommet til Nordlandssykehuset. Rett før midnatt søndag 31. januar tok sykehusene i Bodø, Vesterålen og Lofoten i bruk Helse Nords regionale radiologiløsning – vel et døgn etter opprinnelig tidskjema. En uforutsett feilsituasjon rundt bildearkivet Sectra PACS bidro til at den regionale løsningen ikke kom på lufta lørdag ettermiddag som planlagt. En lang rekke dyktige prosjektressurser fra Nordlandssykehuset, Helse Nord FIKS, Helse Nord IKT, Forvaltningssenter Radiologi (FSR), og systemleverandøren gjorde imidlertid en formidabel innsats i løpet av helgen og lyktes til slutt med å løse disse utfordringene.

Et viktig bidrag for bedre pasientsikkerhet i Nord-Norge

Én regional løsning for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge betyr i denne omgangen at Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset får én felles røntgenjournal og felles bildearkiv. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk samme løsning i oktober 2016. Den store gevinsten med innføringen av felles systemer er at helsepersonell får langt enklere tilgang til pasientens historikk – da slipper man å bruke unødvendig tid på å sende journalnotater og bilder mellom de ulike røntgenavdelingene, i tilfeller der pasienten har vært til undersøkelse ved et annet sykehus.

Når man får på plass felles radiologisystemer ved sykehusene i Nord-Norge lastes røntgen-, CT- og MR-bildene direkte inn i et felles bildearkiv. – Dette gjør det enklere å dele bilder mellom røntgenpersonell i landsdelen, forklarer prosjektansvarlig og radiograf Cato Johansen ved Helse Nord FIKS. Helsepersonell får dessuten statusoppdatering om hvor pasienten er i behandlingsforløpet med én gang – både i journalsystemet DIPS og i røntgensystemene til Sectra.

Innføringen av én røntgenjournal og felles bildearkiv ved spesialisthelsetjenesten i landsdelen er et viktig bidrag for å bedre pasientsikkerheten. En felles løsning vil også bidra til at kompetansen i helseregionen kan utnyttes bedre og det blir enklere å analysere og sammenligne praksis. I tillegg blir det store besparelser på opplæring, brukerstøtte og vedlikehold.

Hva er nytt? - viktigste endringer med én røntgenjournal

  • Røntgenbilder lastes direkte inn i et felles bildearkiv som gjør det enklere å dele bildene mellom de elleve røntgenavdelingene i Nord-Norge
  • Helsepersonell ved Helse Nords røntgenavdelinger, samt leger som rekvirerer røntgenundersøkelser gis direkte tilgang til pasientens fullstendige radiologihistorikk

 

Hvordan berøres helsepersonell ved Nordlandssykehuset av overgangen til regional radiologiløsning?

NB: info på Intranett [ krever innlogging ]