Må stoppe tilbud om lystgass til fødende – på nytt

Av hensyn til de ansatte innføres det en ny midlertidig stopp i tilbudet om lystgass som smertelindring for fødende ved UNN Tromsø.

Seksjonsleder Bente Mietinen ved Kvinneklinikken

Årsaken er utfordringer med ventilasjonen på fødestuene der dette tilbudet er gitt. Til tross for flere tiltak og forsøk på å løse problemene, viser en fersk måling gjort av bedriftshelsetjenesten Hemis at det fortsatt er for høye verdier av lystgass i rommene.

Dersom man utsettes for høye konsentrasjoner av lystgass flere timer om dagen gjennom flere år, er det blant annet en risiko for at det kan påvirke fruktbarheten, nervesystemet og arvestoffet til de ansatte.

Vi har prøvd å løse dette gjennom sjokklufting, flytting av møbler, ombygging av én fødestue, bedre ventilasjon og nytt utstyr. Likevel har det ikke hjulpet. Derfor ser vi oss nødt til å midlertidig stoppe tilbudet om lystgass som smertelindring for fødende ved UNN Tromsø, sier seksjonsleder Bente Mietinen ved Kvinneklinikken.

Bruk av lystgass har blitt kuttet av samme grunn ved flere andre norske sykehus de siste årene. Dette gjelder blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim, Haukeland Universitetssykehuset i Bergen og Ullevål Universitetssykehus i Oslo.

Ved UNN Tromsø ble det også i fjor høst bestemt å kutte tilbudet om lystgass, den gang på alle de fire aktuelle fødestuene som ble benyttet til dette. Tilbudet ble senere gjenopptatt etter at én av stuene ble bygd om for å sjekke om økt ventilasjon fra gulvet kunne bedre luftkvaliteten for de ansatte.

Nå har altså nye målinger, gjort i perioden mai til oktober i år, vist at tiltakene ikke har gitt ønskelig resultat.

Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud om lystgass til fødende ved UNN Tromsø, og vet at tilbudet er godt mottatt som smertelindring. Også for jordmødrene våre har det vært et nyttig hjelpemiddel i fødeprosessen. Derfor vil vi fortsatt jobbe for å finne en løsning, og vil etter tips fra andre sykehus se på om det finnes annet utstyr som kan godkjennes. Men inntil videre kan vi ikke utsette våre ansatte for dette, og velger derfor å stoppe tilbudet nå, legger Mietinen til.

Norske sykehus er ikke pliktig til å ha lystgass som smertelindring. 

- Men det er et lovpålegg om å stenge hvis arbeidsforholdene ikke er tilfredsstillende. Og det er de ikke på fødestuene ved UNN Tromsø nå. Det viser den siste rapporten fra Hemis, fastslår bedriftslege Kristin Planting Mølmann ved UNN.

I rapporten fra Hemis fremgår følgende i oppsummeringen:

«Målinger på fødestue 3 er gjort i jordmorens pustesone med personbåren lystgasslogger, og resultatene er vurdert mot grenseverdi gitt av Arbeidstilsynet. Resultatene viste gjennomsnittsverdier under grenseverdi på 50 ppm for lystgassnivået i pustesonen til en arbeidstaker over 8 timer, men det er fem av syv tilfeller hvor det er registrert lystgassnivå over kortidsgrenseverdi på 75 ppm i mer enn 15 minutter. Basert på resultatene fra kartleggingen anbefales det å stenge lystgass på fødestue 3 inntil man har fått vurdert og iverksatt nødvendige tiltak for å oppnå akseptabelt nivå av lystgass i fødestuen».

Utgangspunktet for fastsettelsen av de nevnte verdiene er et grunnlagsdokument fra år 2000 utarbeidet av Arbeidstilsynet. Det var da tre helseeffekter som ble spesielt vektlagt. Nedsatt fertilitet, skader på nervesystemet og skader på arvestoff.

Kontaktpersoner:
Bente Mietinen, seksjonsleder føden, Kvinneklinikken, 776-54299 eller 472 830 81

Pressevakta UNN, 482 26 000