Inngang ​C - Drosje

Inngang C innenfor Sykehusvegen 38 er åpen for pasienter i byggeperioden. Drosjeholdeplassen er flyttet til inngang C i byggeperioden. Gå til fløy C. Ta heis til plan 3.

Inngan​g E1 - Distriktsdrosje og av/påstigning

Distriktsdrosjene bruker inngang E1. Gå til fløy D. Ta heis til plan 2.

Gjesteparkeri​​​ng i Sykehusveien 38

Gjesteparkeringen er flyttet til området ved legevakta i Sykehusveien 38, nær inngang C.

Ta​​​ bussen hvis du kan

Sykehuset har svært få parkeringsplasser. Bruk kollektivtransport når du kan. Gode bussforbindelser til Universitetssykehuset Nord-Norges hovedinngang.

Sykkelpar​​​kering for ansatte

Det er etablert ny sykkelparkering på sørsiden av sykehuset, ved ny personalinngang mellom B-fløy og C-fløy.

Kon​takt

Spørsmål om bygging av ny A-fløy og PET-senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge rettes til utbygg​ingskontoret i UNN.

Spørsmål om bygging av nytt medisin- og helsefagbygg (MH2) ved UiT Norges arktiske universitet rettes til infotorget i MH-bygget eller prosjektleder i Statsbygg.